Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до услугите, предоставяни от фирма „ЛИВРАЗИОН“ ЕООД и използването на уебсайта www.finesserent.com, както и всички притежавани от фирмата уебсайтове, домейни, приложения и продукти. Като регистриран оператор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), наша основна цел е да гарантираме защита на доброволно предоставената от Вас информация чрез практики, които надвишават минималните законови изисквания.

Информацията, която събираме:

 • Лична информация, събирана и обработвана при използване на услугата „отдаване на автомобил под наем“ – физическа идентичност (имена, номер на ЛК/Паспорт, дата на валидността, държава, от която е издадена, дата на раждане, пълен и точен адрес, телефон за връзка, електронна поща), сканираното копие или снимка на шофьорска книжка и частична информация за данни на кр. карта, с която е направен депозит за използване на услугата. Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор. Необходимостта от събирането на лична информация се налага и от факта, че при определени обстоятелства органите на държавните власти имат законово основание да изискват лична информация за идентификация.
 • Лична информация, предоставена от Вас при използването на нашия уебсайт и абониране за услуги – имена, дата на раждане, електронна поща. Примери за тези услуги са e-mail кампании или мероприятия. Предоставянето на тези данни е доброволно, но част от нашите услуги не са достъпни, ако не предоставите тази информация.
 • Обобщени данни. Тези данни се генерират от системата ни, докато следи трафика на интернет страницата. Тази информация не Ви идентифицира и не е свързана по никакъв начин с личната информация, която може да сте предоставили.

Споделяне на информация с трети лица:

 • Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните.
 • Без съгласие на лицето лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица в случаите, когато сме задължени да предоставим информацията на държавни власти, които имат законово основание да изискат тази информация.
 • Обобщените данни не се споделят с трети страни, каквито са рекламодатели и бизнес партньори.

За какво се използва предоставената лична информация:

Ние събираме информация, която ни помага да Ви предложим възможно най-добра и персонализирана услуга, както и информация, за която сме нормативно задължени, съгласно българското законодателство. Вашата лична информация може да бъде съхранявана и обработвана за следните цели:

 • За да резервирате автомобил – в офис, по телефон или онлайн.
 • За да Ви предоставим услугата „отдаване на автомобили под наем“, при сключването на договор за наем.
 • За да обработим транзакциите, които можете да направите във връзка с наемането на автомобил.
 • В случаите, в които сме задължени да предоставим информация на държавни институции.
 • За да Ви предложим информацията, отговаряща най-точно на Вас и Вашите интереси.
 • За извършването на маркетингови кампании, промоции и пазарни изследвания.

Бисквитки:

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения и рекламите на Ливразион ЕООД да използват кукита и други технологии като пиксел тагове. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, тъй като местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.

Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на Ливразион ЕООД, след като забраните кукитата.

Както повечето уеб сайтове, и ние автоматично събираме определена информация и я съхраняваме в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.

Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. Модул ЕООД може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

Срок на съхранение на лични данни:

Срокът за съхранение на предоставена лична информация е 4 години и 6 месеца, което се обосновава от чл.82, ал.4 от ЗАНН и чл.80 и 81 от НК във връзка с чл.189 ЗДвП. След изтичане на този срок информацията автоматично се изтрива.

Право на достъп до информацията:

Всеки клиент има право по всяко време на обработването да поиска информация за събираните и обработвани лични данни, както и да заяви блокиране или унищожаване (изтриване) на събрани за него лични данни. Изтриването на лични данни може да бъде извършено чрез попълване на формуляр. Ако изтриването противоречи на законови или договорни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване ще се извърши само блокиране на данните, като на Клиента се изпраща мотивиран отказ. За повече информация може да се свържете с нас на СЛАГАШ МЕЙЛ

Инглиш

 

The information we collect:

This website is operated by Top Rent A Car (“Livraison” EOOD). As part of our operations we may gather certain types of information about the users of the website:

 • Personally Identifiable Information. This is provided by you when you register for services that we may offer. Examples of these services could include email newsletters or events. Providing this information will be optional for you. However, some services may not be available to you if you choose not to provide it.
 • Aggregated Data. This information is generated by our systems as they track traffic through our sites. This information does not identify you personally and is not linked to the personally identifiable information that you may have provided.

Who we share this information with:

 • The information may be hosted with a service provider. Our agreements with them protect the information that we collect from any unauthorised use.
 • The aggregated data will not be shared with third parties such as advertisers or business partners.
 • We will not share the information with third parties without your prior permission.
 • Your personally identifiable information may be shared with third parties when we believe in good faith that we are required to do so by law.

What we do with personally identifiable information:

We have collected this information in order to provide the best possible service to you while you are visiting our sites. To this end we may use the information that you provide for the following purposes:

 • To verify your identity if you need help with a forgotten password or you are having login problems with one of our site services.
 • To process any transactions that you might make on our site.
 • To help provide any other services that you have requested.
 • To offer the most relevant information suitable to you and your interests.
 • For any marketing, promotional, publicity, marketing or market research that we might undertake.

Cookies:

A cookie is a small file that resides on your computer and is recognized by our server when you visit our sites. A cookie does not provide us with any personally identifiable information. It does provide details of your IP address, the computer platform that you use (eg Mac or Windows), the browser that you use (eg Firefox or Chrome) and what domain you are accessing our sites from. With this information we can do the following:

 • Track traffic patterns to our site.
 • Ensure that the most relevant content is being shown.
 • Allow you to enter certain site member services without having to log in each time you visit.

If you would rather we did not use cookies with you, you can refuse them by turning them off in your browser and/or deleting them from your hard drive. You will still be able to visit our sites.

Opting in and opting out:

You will always have the option to opt in to certain services and to opt out of those services at any stage. This means you may change your mind at any stage about participating in any of our member services.

Policy changes:

In order to reflect the fact that our business is growing constantly, we reserve the right to change this policy at any time. We will notify site users of any changes to the Privacy Policy.

Your right to access our information:

You have the right to access and correct your personal information. To find out more about how to do this, please contact us by email or phone.